Administratie

Attesten


Tegemoetkoming mutualiteit

Afhankelijk van bij welke mutualiteit uw dochter/ uw zoon is ingeschreven, kunt u een deel van het inschrijvingsgeld, kampgeld, … terugkrijgen. Na het betalen van het inschrijvingsgeld of kampgeld dient u zo’n formulier te gaan ophalen bij uw mutualiteit. Vervolgens geeft u die af één van volgende personen (bij de activiteit of thuis):

  • Lorenz Quintens, Duindistellaan 18, 8370 Blankenberge
Na het onderstempelen en ondertekenen van uw formulier, krijgt u het formulier terug. Gelieve daarom een retour-adres op het formulier/envelop op te schrijven. Vervolgens geeft u dit formulier terug af bij uw mutualiteit en krijgt u een deel van het geld terug.Fiscale attesten

Voor elk kind onder de 12 jaar heeft u recht op een belastingsteruggave voor kinderopvang op basis van het aantal opvangdagen en het dagtarief (maximaal EUR 11,20 per kind per dag). Dat betekent in ons geval dat weekends en kampen in aanmerking komen. Daarvoor dient u een door ons uitgegeven attest aan uw belastingsaangifte toe te voegen als bewijs.

Om een fiscaal attest te bekomen, stuurt u een aanvraag naar met de volgende gegevens:

  • Naam, voornaam en adres van de gelastigde op wiens naam het attest opgemaakt dient te worden
  • Naam en voornaam van het betreffende lid
  • Of het gaat over het kamp, weekend of beide (telkens in 2019!)

Een stevige linker,
de groepsleiding