Administratie

Op deze pagina vindt u al de nodige informatie in verband met de inschrijvingen.
Mocht er toch iets niet volledig duidelijk zijn of als u nog vragen heeft, dan kan u ons altijd een mailtje sturen, sms'en of bellen:

1
2 Lorenz Quintens 0497 08 60 89 (op weekdagen na 17u)

Werkjaar 2023-2024


Inschrijvingsformulier

Inschrijven bij onze groep kan u hier doen.

Leeftijd

De leden zijn ingedeeld in takken volgens hun leeftijd.
Dit zijn de resp. geboortejaren voor dit werkjaar:
Tak Geboortejaar Schooljaar
Kapoenen 2016-2017 1ste en 2de leerjaar
Welpen 2013-2015 3de tot 5de leerjaar
Jojo's 2010-2012 6de leerjaar tot 2de middelbaar
Verkenners 2007-2009 3de tot 5de middelbaar
Jins 2006 6de middelbaar

Rond de beginleeftijd van kapoenen bestaat er binnen de de Vlaamse jeugdbewegingen een algemene regel. Die luidt dat een kind kan aansluiten bij de kapoenen als hij of zij 6 jaar wordt vr 1 januari van het lopende werkjaar ofwel in het eerste leerjaar zit.
Voor het schooljaar/scouts- en gidsenjaar 2023-2024 betekent dit dat kinderen kunnen aansluiten die geboren zijn tot 31 december 2017 ofwel kinderen die al op jongere leeftijd in het eerste leerjaar zitten.

Uiteraard is het geen probleem om op latere leeftijd meteen in een hogere tak in te schrijven, als er plaats vrij is.


Lidgeld

Bedrag
Dit werkjaar bedraagt het lidgeld €44 per lid.
  werkjaar 2023-2024: door omstandigheden t.g.v. o.a. inflatie, indexering (of gebrek daaraan) en stijgende kosten werd het lidgeld door het verbond uitzonderlijk sterker verhoogd dan andere jaren.
Wij hopen op begrip hiervoor. Vraag ons gerust naar meer informatie.


Door dit lidgeld te betalen, wordt iemand effectief lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen, meerbepaald bij onze groep, Zannekin-Blauwvoet Blankenberge.
Het grootste deel hiervan is een bijdrage die wij als groep aan Scouts en Gidsen Vlaanderen betalen. Een gedeelte is bestemd als verzekeringspremie voor een goede verzekeringspolis op maat; maar daarnaast — niet onbelangrijk — wordt het ook besteed om zowel de lokale als de overkoepelende scouts- en gidsenwerking te ondersteunen op administratief, pedagogisch en logistiek vlak.
Het resterende geld is bedoeld om de werkingskosten voor activiteiten en materiaal gedeeltelijk op te vangen.
Meer info daarrond is terug te vinden bij het verbond

Verminderd lidgeld
Als u het financieel wat moeilijker hebt, hoeft u niet te aarzelen om iemand van de (groeps)leiding of het inschrijvingsteam discreet aan te spreken of op een andere manier te contacteren. U komt dan in aanmerking voor een halvering van het lidgeld. Ook bij speciale activiteiten zal er dan rekening mee gehouden worden, in alle discretie.
Meer info over Scouting op Maat

Als u als nieuw lid inschrijft na 1 maart, hoeft u ook maar de helft van het lidgeld te betalen.

Betaling
Wij verkiezen dat het lidgeld, nl. €44, via overschrijving betaald wordt. Dat kan op het rekeningnummer IBAN: BE27 7755 1151 5373) , ‘Scouts en Gidsen, Blankenberge’ altijd met vermelding van naam, voornaam en tak van het betreffende lid.

Speciale activiteiten
Buitengewone activiteiten, zoals een weekend, een schaatspartij of het kamp, zijn niet bij het lidgeld inbegrepen en daarvoor wordt er dan dus een extra bijdrage gevraagd aan de aanwezigen. Dat bedrag is afhankelijk van de precieze aard van die activiteit en wordt altijd zo laag mogelijk gehouden. De leiding van de respectieve tak zal hierover altijd op voorhand communiceren, meestal via het activiteitenboekje.

Terugbetaling lidgeld
Sommige ziekenfondsen betalen lidgeld voor een jeugdbeweging gedeeltelijk terug. Dat onderwerp behandelen we hier.


Uniform

Als scouts dragen we een uniform om kenbaar te maken dat we lid zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen en dat we staan voor de waarden van de beweging. Het geeft ons iets gemeenschappelijks, maar toch met een persoonlijke toets en is uitermate geschikt om in te ravotten.

In onze groep bestaat het uniform o.a. uit het beige hemd (niet verplicht voor kapoenen!) dat verkrijgbaar is in de Hopper-winkels of soms tweedehands gekocht kan worden als een ouder lid eruit groeit.
Daarop worden ook de kentekens (jaarteken, taklogo, beloftetekens, etc.) aangebracht die telkens in de loop van de eerste maanden van het werkjaar aan de leden gegeven worden. Op de website van Scouts en Gidsen Vlaanderen vindt u een overzicht wat waar terecht zou moeten komen. (De jaartekens van vorige jaren worden achteraan opgestikt.)

Daarnaast dragen alle leden een zwart-wit sjaaltje dat specifiek aan onze groep toebehoort. Dat is enkel bij onszelf te verkrijgen, voor € 8. Vraag ernaar bij de leiding.
Verder leggen wij geen andere uniformstukken op, maar we vragen wel dat de leden bij de activiteiten kledij aanhebben die tegen een stootje kan en vuil mag worden. Beide eigenschappen zijn vaak onontbeerlijk.


Nieuwe leden

Inschrijven
De volgende vier paragrafen weiden uit over de inschrijvingsprocedure voor nieuwe leden en bevatten daarover belangrijke informatie.
In alle gevallen geldt dat het indienen van een inschrijvingsformulier geen garantie is op een definitieve inschrijving, die is er pas na onze bevestiging.
Het is ook mogelijk om twee activiteiten te komen om de werking eerst eens te ervaren, vooraleer je in te schrijven.

Inschrijvingsperiode
Vanaf 1 juli tot een week vr de eerste scoutsactiviteit van september, d.i. dit werkjaar zo 27 augustus , kunnen inschrijvingsformulieren ingediend worden. Daarna kan er veelal nog steeds ingeschreven worden, maar contacteert u ons best rechtstreeks (met vermelding van de leeftijd). Dan kijken we eerst of er nog plaats vrij is en stellen u vervolgens op de hoogte van het verdere verloop. Dit kan tot vr 1 april, later in het werkjaar is het moeilijker om in de groep aan te sluiten en resten er nog te weinig activiteiten. In dat geval is het beter om het volgende werkjaar in te schrijven.

Ledenstop
Elk jaar opnieuw kunnen we rekenen op een grote belangstelling voor de inschrijving van nieuwe leden. Daardoor hebben we sommige jaren te kampen met een te grote interesse. Om de activiteiten voor de scoutsleden aangenaam, kwalitatief en voor de leiding werkbaar te houden, zijn we genoodzaakt om een ledenstop in te voeren. Door zo voldoende leid(st)ers te voorzien voor een bepaald aantal leden, kunnen we op een verantwoorde manier aan scouting doen.
De laatste jaren is deze maatregel echter nog niet effectief nodig geweest, hou best gewoon rekening met de mogelijkheid.
Concreet zijn dit de limieten die we hanteren:

Kapoenen 40 leden
Welpen 65 leden
Jojo's 65 leden
We richten ook op een maximum van 20 leden per geboortejaar, om zo de werking binnen de tak evenwichtig te houden en om op lange termijn het ledenaantal stabiel te houden. Bij de oudere takken – de verkenners en jins – hebben we dat nog niet moeten toepassen,
Hierna staat wat dit in de praktijk betekent.

Broer/zus bestaand lid
Om onpraktische situaties te vermijden, krijgt de zus of broer van iemand die al lid is van onze groep voorrang. De inschrijving gebeurt dan door dit formulier in te vullen of de desbetreffende gegevens aan te duiden op het herinschrijvingsformulier van het bestaande lid, wat u vanaf half augustus ontvangt. U dient dan ook het lidgeld voor beide leden te betalen.

Gloednieuw lid
Voor nieuwe leden zonder broer of zus in onze scoutsgroep is de inschrijvingsprocedure grotendeels hetzelfde. U dient dan op voorhand het inschrijvingsformulier in te vullen en aan ons te bezorgen, via de website, via e-mail of op papier.
Inschrijvingen die vooraf niet ingediend werden komen enkel in aanmerking indien er nog plaats vrij is. Tijdens de maanden juli en augustus kunnen inschrijvingen voor het eerstvolgende werkjaar bij ons aangevraagd worden. Omdat het aantal plaatsen per tak beperkt is, kunnen we de effectieve inschrijving pas bevestigen nadat de herinschrijvingen van de bestaande leden verwerkt zijn. Dat gebeurt ten laatste tijdens de week voor de eerste activiteit (zaterdag 2 september). U wordt daarvan verder op de hoogte gehouden.
Als alle plaatsen volzet zijn, komt uw aanvraag op de wachtlijst terecht. Als er de eerste maanden nog plaats vrijkomt, zullen we die gebruiken om het gaatje op te vullen.
Aanvragen buiten die periode komen niet in aanmerking, tenzij er nog plaats vrij is, en kunnen ook niet ingediend worden voor latere werkjaren.


Bestaande leden

Wijziging gegevens
Als uw contactgegevens in de loop van het jaar veranderd zijn, omdat u bijvoorbeeld verhuisd bent, een nieuw telefoonnummer heeft, uw e-mailadres gewijzigd is ..., dan vragen wij u om dit zo vlug mogelijk te melden aan ofwel de leiding van de betreffende tak ofwel het inschrijvingsteam. Stuur daarvoor een e-mail naar of pas deze zelf rechstreeks aan op de GroepsAdmin

Herinschrijving
Elk jaar vanaf half augustus ontvangt u voor elk bestaand scoutslid een herinschrijvingsformulier met de nodige info om dit correct te volbrengen. Wij vragen u om het formulier sowieso bij ons in te dienen, ongeacht of u het scoutslid wilt inschrijven voor het volgende jaar of u de inschrijving niet wenst te vernieuwen; in dat laatste geval hoeven de gegevens vanzelfsprekend niet verder aangevuld worden.
Controleer zeker of de gegevens correct en volledig zijn en breng eventueel verbeteringen of aanvullingen aan in de GroepsAdmin. Vergeet vervolgens niet om het lidgeld te storten, met vermelding van de voor- en achternaam.
Dit alles dient vr 27 augustus te gebeuren.