Inschrijvingsformulieren

Herinschrijving bestaand lid

Dit formulier is bedoeld voor kinderen/jongeren die al lid zijn van onze scoutsgroep. In het begin van het werkjaar maakt dit deel uit van de herinschrijving, doorheen het jaar kan ditzelfde formulier ook gebruikt worden om wijzigingen aan contactgegevens etc. rechtstreeks door te geven.
Voor de inschrijving van een nieuw lid of voor een uitschrijving, dient u de andere, daarvoor bestemde formulieren te gebruiken.

Bij een herinschrijving is het niet nodig om het formulier volledig in te vullen: enkel de basisgegevens (die als verplicht gemarkeerd zijn) en info die gewijzigd moet worden, dient u opnieuw in te gevenMaak daarvoor gebruik van het formulier dat u via e-mail ontving
Als een bepaald gegeven verwijderd moet worden, dan kan u best ‘WISSEN’ in het veld plaatsen of het bij de opmerkingen vermelden.


Opgelet:
Sinds enkele jaren communiceren alle takken standaard via digitale weg; als u dat anders wil, vraagt u daar best expliciet om. Dit om iedereen tijd en geld te sparen; bovendien helpt het ook het milieu wat.
Geef dus zeker wijzigingen aan uw e-mailadres door.

Graag wachten met invullen van dit formulier tot u van ons een e-mail i.v.m. herinschrijvingen ontvangen heeft.
verplichte velden zijn aangeduid

Status
Status gegevens:
 
Duidt hier de selectie aan die van toepassing is; zo kunnen de formulieren eenvoudiger verwerkt worden.


{$errorStatus}
Identificatie
 
Voornaam lid
{$errorVoornaam}
 
Achternaam lid
{$errorAchternaam}
dd/mm/jjjj
 
Geboortedatum lid
{$errorGeboortedatum}
 
Geslacht lid
{$errorGeslacht}
 
1e – 2e leerjaar kapoenen
2e – 5e leerjaar welpen
6e lj – 2e middelbaar jojo's
3e – 5e middelbaar verkenners
6e middelbaar jin
{$errorTak}
 
leeftijdscategorie binnen de tak
{$errorJaar}
Adres
 
infoAdres1
Straat: {$errorStraat1}
Huisnummer: {$errorHuisnr1}
Bus: {$errorBus1}
 
infoWoonplaats1
Postcode: {$errorPostcode1}
Woonplaats: {$errorWoonplaats1}
 
Secundair adres:
bij tweede ouder, …
 
infoAdres2
Straat: {$errorStraat2}
Huisnummer: {$errorHuisnr2}
Bus: {$errorBus2}
 
infoWoonplaats2
Postcode: {$errorPostcode2}
Woonplaats: {$errorWoonplaats2}
 
infoBeschrijvingAdres1
{$errorBeschrijvingAdres1}
 
infoBeschrijvingAdres2
{$errorBeschrijvingAdres2}
Voorkeursadres voor correspondentie:
 
De activiteitenboekjes, inschrijvingsformulieren, etc. zullen naar dit adres gebracht worden.


{$errorVoorkeursadres}
Telefoon
{$errorTelefoon}
 
Om u te contacteren bij noodgevallen of dringende vragen.
De optionele beschrijving is om ev. te verduidelijken naar wie er gebeld wordt: bv. oma, stiefmoeder
Optionele beschrijving
{$errorVast1}
Beschrijving: {$errorVast1Beschrijving}
{$errorVast2}
Beschrijving: {$errorVast2Beschrijving}
{$errorGsmMoeder}
Beschrijving: {$errorGsmMoederBeschrijving}
{$errorGsmVader}
Beschrijving: {$errorGsmVaderBeschrijving}
{$errorGsmLid}
Beschrijving: {$errorGsmLidBeschrijving}
Opmerkingen
 
Hier kan u andere relevante informatie toevoegen die u aan ons wil meedelen.
{$errorOpmerkingen}
Volgende
Na verzending van het formulier:
infoVolgendeActie{$errorVolgendeActie}


Als er zich problemen voordoen of als u vragen hebt, kan u altijd terecht op