Jins

Activiteiten:

In het werkjaar 2018-2019 is er geen jinwerking. De jins en hun leiding spreken onderling met elkaar af hoe ze hun activiteitenprogramma samenstellen en dat kan soms grillig zijn. Daarom is het moeilijk om er hier een overzicht van te plaatsen. Voor meer info kan u best bij de jins zelf of hun leiding terecht.